Nabor obstoječih zakonov, pravilnikov in drugih aktov na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji in v Evropski uniji

Nabor-obstoječih-zakonov,-pravilnikov-in-drugih-aktov-na-področju-varnosti-in-zdravja-pri-delu-v-Sloveniji-in-v-Evropski-uniji

Domače in tuje dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu v delovnih organizacijah.

Celotnen nabor zakonov, pravilnikov in drugih aktov si lahko prenesete tukaj: PRENESI

 

 Nabor zakonov, pravilnikov in drugih aktov s področja VZD
SLOVENIJA
Zap. št. Naziv dokumenta Datum začetka veljavnosti Vrsta dokumenta Vir
1. Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 (Uradni list RS, št. 23/18) ReNPVZD18–27 6.04.2018 resolucija http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STRA75
2. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) ZVZD-1 3.12.2011 zakon http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537
3. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) ZDR-1 12.04.2013 zakon http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
6. Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04 in 43/11 – ZVZD-1) 2.10.2004 pravilnik http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5915
7. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS, št. 17/06, 18/06 – popr. in 43/11 – ZVZD-1) 4.03.2006 pravilnik http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7166
8. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu (Uradni list RS, št. 94/05 in 43/11 – ZVZD-1) 9.11.2005 pravilnik http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4410
9. Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 73/05 in 43/11 – ZVZD-1) 16.08.2005 pravilnik http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6846
10. Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 30/00, 73/05 in 43/11 – ZVZD-1) 21.04.2000 pravilnik http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV425
11. Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Uradni list RS, št. 62/15) 29.08.2015 pravilnik http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12454
12. Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk (Uradni list RS, št. 62/15) 29.08.2015 pravilnik http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12455
13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 78/18) 19.12.2018 pravilnik http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13521
14. Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 41/16) 11.06.2016 pravilnik http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12639
15. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 38/15) 5.06.2015 pravilnik http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12386
17. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 38/15) 5.06.2015 pravilnik http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12387
18. Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/11) 14.01.2012 pravilnik http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10868
19. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Uradni list RS, št. 109/11) 14.01.2012 pravilnik http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10866
20. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/11) 14.01.2012 pravilnik http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10863
21. Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 2/17) 28.01.2017 pravilnik http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12834

Celotnen nabor slovenskih in zakonov, pravilnikov in drugih aktov evropske unije si lahko prenesete tukaj: PRENESI

 

Strokovna podpora in svetovanja

Multidisciplinaren tim strokovnjakov s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije vam je na voljo za svetovanja in podporo v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji.
Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.