Prilagoditve delovnih mest

Najmanj 15 organizacij z največ 50 zaposlenimi bo prejelo sredstva za konkretno prilagoditev delovnih mest delavcem, zlasti starejšim od 45 let.

Organizacije bodo izbrane na javnem pozivu in morajo opravljati dejavnost v eni izmed petih najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnostih po številu nezgod pri delu:

C - predelovalne dejavnosti
G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
H – promet in skladiščenje
O – dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti
F – gradbeništvo

Seznam prejemnikov

Seznam prejemnikov sredstev Javnega razpisa za podporo organizacijam pri pripravi akcijskega in finančnega načrta ter konkretni prilagoditvi delovnih mest projekta e-VZD