Varnost | Zdravje | Delo

Prilagoditve delovnih mest

Najmanj 15 organizacij z največ 50 zaposlenimi bo prejelo sredstva za konkretno prilagoditev delovnih mest delavcem, zlasti starejšim od 45 let.
Prilagoditve delovnih mest

Konkretne prilagoditve delovnih mest

Najmanj 15 organizacij z največ 50 zaposlenimi bo prejelo sredstva za konkretno prilagoditev delovnih mest delavcem, zlasti starejšim od 45 let.

Organizacije bodo izbrane na javnem pozivu in morajo opravljati dejavnost v eni izmed petih najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnostih po številu nezgod pri delu.

Seznam prejemnikov

Seznam prejemnikov sredstev Javnega razpisa za podporo organizacijam pri pripravi akcijskega in finančnega načrta ter konkretni prilagoditvi delovnih mest projekta e-VZD

Pet najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnostih po številu nezgod pri delu:

C – predelovalne dejavnosti
G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
H – promet in skladiščenje
O – dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti
F – gradbeništvo

Potrebujete več informacij?

V kolikor imate v zvezi s projektom kakršnokoli vprašanje smo z veseljem na voljo.
Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.