Svetovanja

V sklopu e-učilnice so vam na voljo svetovanja in strokovna podpora v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji, ki presegajo zakonske obveznosti Zakona o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1). Svetovanja izvajajo strokovnjaki s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.