Varnost | Zdravje | Delo

Promocijski video posnetki​

Promocijski posnetki iz petih najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnostih po številu nezgod pri delu.

Predelovalne dejavnosti

Panoga je druga najbolj zastopana v Sloveniji. Tako se je ravno v tej panogi v letu 2018 zgodilo kar 36,7 % vseh prijavljenih nezgod pri delu.

Trgovina ter vzdrževanje in popravila motornih vozil

Po podatkih iz leta 2018 je panoga ena izmed tistih, v kateri so najpogostejše kršitve na področju delovnih razmerij. Glavni tveganji za zaposlene predstavljata stres ter delo z zahtevnimi strankami.

Promet in skladiščenje

V panogi so nezgode pri delu pogost vzrok za bolniške odsotnosti. Je med tistimi, v katerih Inšpektorat RS za delo opravi letno največ nadzorov.

Gradbeništvo

Gradbeništvo je delovno intenzivna in zahtevna dejavnost, zato je pomembno, da je organizacija dela takšna, da obstaja čim manj nevarnosti za zdravje in varnost zaposlenih.

Dejavnost javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti

V javni upravi in obrambi je zaposlenih skoraj 50 tisoč oseb (od tega več kot 50 % starejših od 45 let). Glavni tveganji za zaposlene predstavljata stres na delovnem mestu ter sedeče delo.