Video: Varnost pri delu v javni upravi in obrambi 2. del

V dejavnosti javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti je bil v letu 2018 odstotek bolniškega staleža i 7,1, kar to dejavnost uvršča na 1. mesto po odstotku bolniškega staleža med vsemi gospodarskimi dejavnostmi.

 

O projektu

Strokovna podpora in svetovanja

Multidisciplinaren tim strokovnjakov s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije vam je na voljo za svetovanja in podporo v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji.
Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.