O projektu eVZD

Namen projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD)

Namen projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) je dvigniti raven varnosti in zdravja pri delu v podjetjih, pri čemer bo posebna pozornost namenjena zaposlenim, starejšim od 45 let.

Trajanje projekta

Projekt se izvaja od 28. 03. 2019 do 31. 05. 2021.

Aktivnosti izvedene v okviru projekta

Vzpostavitev e-učilnice
Konkretna prilagoditev delovnih mest
Nacionalna medijska kampanja

E-učilnica

Vzpostavitev e-učilnice za delodajalce in druge odgovorne osebe za področje varnosti in zdravja pri delu.

Prilagoditev delovnih mest

Konkretna prilagoditev delovnih mest v najmanj 15 organizacijah iz najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnostih po številu nezgod pri delu.

Medijska kampanja

S pomočjo izobraževanj in konkretnih prilagoditev, ozaveščati javnost o pomenu zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zlasti za starejše od 45 let.

Novosti in dogodki

Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.