Varnost | Zdravje | Delo

E-izobraževanja eVZD

Brezplačna e-izobraževanja iz področij varnosti in zdravja pri delu.
Projekt eVZD sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Preprečimo tveganje za poškodbe, bolezni in stres!

Pri starejših zaposlenih obstaja večje tveganje za poškodbe, bolezni in stres, ki pa ga lahko zmanjšamo z ustreznimi prilagoditvami delovnih mest ter drugimi ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu.
V okviru projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) bomo s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi pripomogli k dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu v podjetjih za vse zaposlene, še zlasti pa za starejše od 45 let.

Prilagoditve delovnih mest

V okviru projekta bo najmanj 15 organizacij z največ 50 zaposlenimi prejelo sredstva za konkretno prilagoditev delovnih mest delavcem.

Nacionalna medijska kampanja

Organizacije bodo izbrane na javnem pozivu in morajo opravljati dejavnost v eni izmed 5 najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnostih.

E-učilnica in svetovanja

V e-učilnici so vam na voljo številne aktualne informacije in strokovna gradiva ter orodja s področja varnosti in zdravja pri delu.

Svetovanja in strokovna podpora

Multidisciplinaren tim strokovnjakov s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije vam je na voljo za svetovanja in podporo v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji.
Zdravje pri delu starejših zaposlenih
Varnost pri delu starejših
Strokovno-informativna gradiva projekta
Varnost pri delu v delavnici

Gradiva konferenc

Gradiva regijskih posvetov

Promocijski posnetki

Sporočila za medije

Izjave podjetij

Primeri dobre prakse

V okviru projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) bomo s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi pripomogli.

Podjetja A

Število bolniških dni smo zmanjšali za 30%

Jože Novak, direktor

Podjetja A

Število bolniških dni smo zmanjšali za 30%

Jože Novak, direktor

Podjetja A

Število bolniških dni smo zmanjšali za 30%

Jože Novak, direktor

Potrebujete več informacij?

V kolikor imate v zvezi s projektom kakršnokoli vprašanje smo z veseljem na voljo.

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.