varnost | zdravje | delo

Usposabljanje za varnost in zdravje pri delu

Preprečimo tveganje za poškodbe, bolezni in stres!

Pri starejših zaposlenih obstaja večje tveganje za poškodbe, bolezni in stres, ki pa ga lahko zmanjšamo z ustreznimi prilagoditvami delovnih mest ter drugimi ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu. V okviru projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) bomo s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi pripomogli k dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu v podjetjih za vse zaposlene, še zlasti pa za starejše od 45 let.

Nacionalna medijska kampanja

Novosti in dogodki

E-učilnica eVZD

Vstopite v e-učilnico, v kateri so vam na voljo številne aktualne informacije in strokovna gradiva ter orodja s področja varnosti in zdravja pri delu.

Zdravje pri delu starejših zaposlenih
Varnost pri delu starejših
Strokovno-informativna gradiva projekta
Varnost pri delu v delavnici

Strokovno-informativna gradiva projekta

Vabimo vas k ogledu strokovno-informativnih gradiv, ki so bila izdelana v okviru projekta.

Gradiva konferenc

Gradiva regijskih posvetov

Promocijski posnetki

Sporočila za medije

Izjave podjetij

Primeri dobre prakse

V okviru projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) bomo s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi pripomogli.

Podjetja A

Število bolniških dni smo zmanjšali za 30%

Jože Novak, direktor

Podjetja A

Število bolniških dni smo zmanjšali za 30%

Jože Novak, direktor

Podjetja A

Število bolniških dni smo zmanjšali za 30%

Jože Novak, direktor

Potrebujete več informacij?

V kolikor imate v zvezi s projektom kakršnokoli vprašanje smo z veseljem na voljo.

Scroll to Top