Sporočilo za javnost: Učinkovito upravljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu je dobro za vse – zaposlene, delodajalce in celotno družbo

usklajeno-sodelovanje-več-strokovnjakov

VARNOST, ZDRAVJE, DELO – SKUPNA SKRB DELODAJALCA IN DELAVCA S PRIMERI DOBRIH PRAKS.

STROKOVNA KONFERENCA S PRIMERI DOBRIH PRAKS.

Spletna konferenca, 20. april 2021 – V okviru projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je danes v obliki spletne konference potekala zaključna nacionalna strokovna konferenca. Na konferenci so tako uvodničarji kot strokovnjaki in strokovnjakinje izpostavili, da je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in preprečevanja nastanka poškodb in poklicnih bolezni izjemno pomembna prioriteta delodajalcev, saj so zdravi in zadovoljni zaposleni temelj za uspešnost vsake delovne organizacije. Kot je v uvodnem nagovoru izpostavil Jože Smole, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije, so se varna in zdrava delovna mesta v času, ko se delodajalci soočajo z velikimi spremembami in resnimi izzivi, ki jih je prinesla epidemija koronavirusa, izkazala za enega izmed ključnih ukrepov. »Spoštovanje vseh preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 omogoča zagotavljanje varnih in zdravih delovnih razmer ter nadaljnje sproščanje ukrepov. Poleg prilagajanja spremenjenim okoliščinam, s katerimi so bili soočeni delodajalci, smo v okviru projekta e-VZD izvedli in tudi finančno podprli konkretne prilagoditve delovnih mest. Sofinanciranje nadstandardnih prilagoditev delovnih mest delavcem z vidika varnosti in zdravja pri delu se je izkazalo kot primer zelo dobre prakse,« je izpostavil Jože Smole, generalni sekretar ZDS.

Konferenca poteka v okviru projekta, ki ga izvaja Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD.SI, ki so jo ustanovili Združenje delodajalcev Slovenije, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Regionalna gospodarska zbornica Celje, Pomurska gospodarska zbornica, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine in Štajerska gospodarska zbornica. Mag. Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ, je izpostavila, da gre za projekt, ki presega zakonsko predpisane oblike promocije varnosti in zdravja pri delu, ki je dokazal, da se da narediti veliko in da je pripravljenost podjetij v tej smeri nezanemarljiva. »Kljub zdravstveni situaciji so bili izvedene vse projektne aktivnosti in vsi planirani spletni dogodki, ki so bili zelo dobro obiskani, v povprečju se jih je udeležilo več kot 70 udeležencev, kar je dokaz, da podjetja zanimajo tovrstne vsebine in znanja, ki jih lahko na tak način pridobijo. Projekt e-VZD je bil nedvomno konkreten prispevek Fundacije VZHOD.SI k izboljšanju delovne kulture v Sloveniji, ki smo ga dobro izpeljali in upamo, da bomo lahko podjetjem tudi v prihodnje ponudili sodelovanje v takšnih projektih«, je izpostavila mag. Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ.  

Poleg vseh ostalih aktivnosti je bila v okviru projekta razvita in vzpostavljena e-učilnica za področje varnosti in zdravja pri delu, ki predstavlja novost v slovenskem prostoru. E-učilnica na enem mestu združuje uporabne informacije in strokovna ter učna gradiva s področja varnosti in zdravja pri delu, pregled zakonodaje, inovativne ukrepe z obravnavanega področja in predloge za prilagoditev delovnih mest. »Osnovni namen projekta je bil dvigniti željo, da varnost in zdravje pri delu v podjetjih dvignemo nad zakonsko predpisano raven, pri čemer je priporočljivo posebno pozornost namenjati tudi starejšim zaposlenim. Iztekajoči projekt dokazuje, da se da vedno storiti še več kot določajo zakonski predpisi, kar je vsekakor vedno tudi korak k boljšim pogojem dela, zdravju in počutju in tudi motivaciji zaposlenih,« je v uvodnem nagovoru konference izpostavil Oskar Salecl, direktor Fundacije VZHOD.SI.

Današnjo zaključno nacionalno strokovno konferenco, ki je potekala v spletni obliki, je pripravilo Združenje delodajalcev Slovenije v sodelovanju s Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD.SI, ki je nosilka projekta in Štajersko gospodarsko zbornico. Osnovni namen projekta e-VZD, ki se zaključuje konec maja 2021, je dvigniti raven varnosti in zdravja pri delu, zato smo s finančno podporo Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada prilagodili 55 delovnih mest v 19-ih različnih delovnih organizacijah. Podjetjem je bilo v okviru javnega razpisa na voljo 5.000,00 EUR za prilagoditev posameznega delovnega mesta. Izvedene prilagoditve že ugodno vplivajo na motiviranost, pripadnost in zadovoljstvo zaposlenih, hkrati pa bodo dolgoročno ugodno vplivale na boljše zdravstveno stanje delavcev, zaradi česar bodo delavci posledično manj časa odsotni ter bodo zmožni delati dlje.

Dodatne informacije:
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD.si
info@fundacija-vzhod.si

Strokovna podpora in svetovanja

Multidisciplinaren tim strokovnjakov s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije vam je na voljo za svetovanja in podporo v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji.
Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.