Varnost | Zdravje | Delo

Javni razpis e-VZD

Sofinanciranje stroškov prilagoditve posameznega delovnega mesta.

V okviru projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD)« objavljamo JAVNI RAZPIS za zbiranje ponudb za podporo organizacijam pri pripravi akcijskega in finančnega načrta ter konkretni prilagoditvi delovnih mest.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa za podporo organizacijam pri prilagoditvi delovnih je prilagajanje delovnih mest posameznikom, v organizacijah, ki opravljajo dejavnosti v eni izmed petih najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnostih po številu nezgod pri delu.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov prilagoditve. Predmet javnega razpisa je razdeljen v dva (2) sklopa, in sicer:

Sklop 1: Priprava akcijskega in finančnega načrta konkretne prilagoditve delovnih mest
Sklop 2: Konkretna prilagoditev delovnih mest

Konkretna prilagoditev lahko obsega nakup opreme ali prilagoditev opreme ter spremembo tehnologije, potrebne za prilagoditev delovnega mesta, svetovanje delodajalcem in delavcem s področja varnosti in zdravja pri delu in usposabljanje delavcev za delo na prilagojenem delovnem mestu.

Izbranim organizacijam bo v okviru javnega razpisa za prilagoditev posameznega delovnega mesta na voljo sofinanciranje konkretne prilagoditve v višini največ do 5.000,00 EUR (z vključenim DDV).

Potrebujete več informacij?

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in vsebino dokumentacije javnega razpisa lahko ponudniki pridobijo na podlagi pisnega zaprosila posredovanega na elektronski naslov: info@fundacija-vzhod.si

Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.