Usposabljanja za promocijo varnosti in zdravja evzd

Svetovanja in podpora

Multidisciplinaren tim strokovnjakov s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije vam je na voljo za svetovanja in podporo v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji.

Na voljo so svetovanja in strokovna podpora v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji, ki presegajo zakonske obveznosti Zakona o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1). Svetovanja izvajajo strokovnjaki s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.

Spletni obrazec

Primer vprašanja:

V naši delovni organizaciji (imamo okoli 300 zaposlenih) opažamo porast bolniških odsotnosti zaradi poškodb izven dela. Nam lahko prosim svetujete, kako pristopiti k obravnavanju navedenega problema. Ali obstajajo kakšni ukrepi oziroma dobre prakse, s pomočjo katerih lahko delovne organizacije vplivajo na zmanjšanje števila poškodb izven dela?

Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.