Usposabljanja za promocijo varnosti in zdravja evzd

E-izobraževanja

Na podlagi rezultatov vseslovenske raziskave ob pričetku projekta smo dobili vpogled v to, katera področja varnosti in zdravja pri delu delodajalce in strokovne delavce na področju VZD najbolj zanimajo.
Novo

1. Kako uspešno pristopiti k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu

Začni z izobraževanjem

0% Obdelano
0/31 Korakov

Free
Obvladovanje in preprečevanje stresa v zvezi z delom in psihosocialnih tveganj

3. Obvladovanje in preprečevanje stresa v zvezi z delom in psihosocialnih tveganj

Začni z izobraževanjem

0% Obdelano
0/35 Korakov

4. Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu

Začni z izobraževanjem

0% Obdelano
0/0 Korakov


Scroll to Top