E-učilnica

E-izobraževanja

E-izobraževanja, orodja ter informacije in strokovna gradiva s področja varnosti in zdravja pri delu. Na podlagi rezultatov vseslovenske raziskave ob pričetku projekta smo dobili vpogled v to, katera področja varnosti in zdravja pri delu delodajalce in strokovne delavce na področju VZD najbolj zanimajo.
Brezplačno

1. Kako uspešno pristopiti k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu?

Uvodno e-izobraževanje, v katerem se boste sesznanili s področjem varnosti in zdravja pri delu ter zakonskimi podlagami v Sloveniji.

Poglej več

0% Obdelano
0/40 Korakov

Brezplačno
ohranjanje in krepitev dusevnega zdravja zaposlenih

2. Ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih

V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s področjem ohranjanja in krepitve duševnega zdravja na delovnem mestu.

Poglej več

0% Obdelano
0/36 Korakov

Brezplačno

3. Obvladovanje in preprečevanje stresa v zvezi z delom in psihosocialnih tveganj

V izobraževanju se boste pobližje seznanili s pojmom stres in kako se kaže v našem telesu ter kako obvladovati in preprečevati stres v zvezi z delom in psihosocialna tveganja.

Poglej več

0% Obdelano
0/36 Korakov

Brezplačno
Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu

4. Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu

V pričujočem izobraževanju boste spoznali kako načrtovati, izvajati in vrednotiti ukrepe promocije zdravja na delovnem mestu.

Poglej več

0% Obdelano
0/49 Korakov

Novo

5. Nova in nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu

Spoznajte nova in nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu, vključujoč nastajajoča psihosocialna tveganja, digitalizacijo, biološka tveganja ter zelena delovna mesta.

Poglej več

0% Obdelano
0/55 Korakov

Novo
Dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju

6. Dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju

V izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s področjem organizacijske kulture ter kako jo spreminjati v smeri preventivnega ravnanja zaposlenih.

Poglej več

0% Obdelano
0/48 Korakov

Novo

7. Promocija zdrave prehrane na delovnem mestu

Spoznajte kako promocija zdrave prehrane na delovnem mestu vpliva na zaposlene ter spoznali načine, kako jo ustrezno in uspešno izvajati.

Poglej več

0% Obdelano
0/40 Korakov

Novo

8. Promocija aktivnega in zdravega staranja na delovnem mestu

V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s pojmom aktivnega in zdravega staranja na delovnem mestu.

Poglej več

0% Obdelano
0/60 Korakov

Free
9. Prilagoditev delovnih mest starejšim zaposlenim

9. Prilagoditev delovnih mest starejšim zaposlenim

V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s področjem prilagajanja delovnih mest, predvsem za starejše zaposlene.

Poglej več

0% Obdelano
0/41 Korakov

Novo
10. Preprečevanje z delom povezanih bolezni

10. Preprečevanje z delom povezanih bolezni

V pričujočem izobraževanju boste spoznali najpogostejše z delom povezane bolezni, dejavnike tveganja, ki jih povzročajo ali spodbujajo ter načine preprečevanja omenjenih bolezni.

Poglej več

0% Obdelano
0/51 Korakov

11. Telesna vadba na delovnem mestu

Poglej več

0% Obdelano
0/39 Korakov

Free

12.Digitalizacija dela ter vpliv na varnost in zdravje pri delu

Poglej več

0% Obdelano
0/46 Korakov


Brezplačno strokovno svetovanje

Svetovanja in strokovna podpora

Svetovanja in strokovna podpora v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji. Svetovanja izvajajo strokovnjaki s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.
Multidisciplinaren tim strokovnjakov s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije vam je na voljo za svetovanja in podporo v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji.

Potrebujete več informacij?

V kolikor imate v zvezi s projektom kakršnokoli vprašanje smo z veseljem na voljo.

E-izobraževanja, orodja ter informacije in strokovna gradiva s področja varnosti in zdravja pri delu. Na podlagi rezultatov vseslovenske raziskave ob pričetku projekta smo dobili vpogled v to, katera področja varnosti in zdravja pri delu delodajalce in strokovne delavce na področju VZD najbolj zanimajo.

Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.