Usposabljanja za promocijo varnosti in zdravja evzd

E-izobraževanja

Na podlagi rezultatov vseslovenske raziskave ob pričetku projekta smo dobili vpogled v to, katera področja varnosti in zdravja pri delu delodajalce in strokovne delavce na področju VZD najbolj zanimajo.
Novo

1. Kako uspešno pristopiti k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu?

Začni z izobraževanjem

0% Obdelano
0/40 Korakov

Brezplačno

3. Obvladovanje in preprečevanje stresa v zvezi z delom in psihosocialnih tveganj

Začni z izobraževanjem

0% Obdelano
0/36 Korakov

Brezplačno
Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu

4. Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu

Začni z izobraževanjem

0% Obdelano
0/50 Korakov