E-Izobraževanje eVZD

4. Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu

Trenutno stanje
Niste vpisani
Cena
Brezplačno
Začnite z učenjem
E-izobraževanje
Gradivo

V pričujočem izobraževanju boste spoznali kako načrtovati, izvajati in vrednotiti ukrepe promocije zdravja na delovnem mestu.

Želimo vam zanimiv proces učenja ter da nove informacije in pridobljena znanja v čim večji meri prenesete v vaše delovno in zasebno življenje!

Vsebina e-izobraževanja

Razširi vse