E-Izobraževanje eVZD

6. Dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju

Pozdravljeni!

V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s področjem organizacijske kulture ter kako jo spreminjati v smeri preventivnega ravnanja zaposlenih.

Izobraževanje smo razdelili na štiri poglavja:

  1. Zakaj delovati preventivno na področju varnosti in zdravja pri delu?
  2. Poškodbe in nezgode na delovnem mestu
  3. Organizacijska kultura oblikuje varnostno kulturo
  4. Gradnja kulture preventive

Želimo vam zanimiv proces učenja ter da nove informacije in znanja v čim večji meri prenesete v vaše delovno in zasebno življenja!

Vsebina e-izobraževanja

Razširi vse