E-izobraževanje eVZD

3. Obvladovanje in preprečevanje stresa v zvezi z delom in psihosocialnih tveganj

Trenutno stanje
Niste vpisani
Cena
Brezplačno
Začnite z učenjem

V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s pojmom stres in kako se kaže v našem telesu ter kako obvladovati in preprečevati stres v zvezi z delom in psihosocialna tveganja. Želimo vam zanimiv proces učenja ter da nove informacije in znanja v čim večji meri prenesete v vaše delovno in zasebno življenje!

Vsebina E-izobraževanje

Razširi vse

Ostala izobraževanja eVZD

Novo

1. Kako uspešno pristopiti k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu

Začni z izobraževanjem

0% Obdelano
0/31 Korakov

4. Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu

Začni z izobraževanjem

0% Obdelano
0/0 Korakov


Scroll to Top