E-izobraževanje eVZD

2. Ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih

Trenutno stanje
Niste vpisani
Cena
Brezplačno
Začnite z učenjem

Pozdravljeni!

V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s področjem ohranjanja in krepitve duševnega zdravja na delovnem mestu. Izobraževanje smo razdelili na štiri poglavja:
1. Kaj je duševno zdravje?
2. Duševno zdravje v povezavi z delom
3. Promocija duševnega zdravja na delovnem mestu
4. Domače in tuje dobre prakse

Želimo vam zanimiv proces učenja ter da nove informacije in znanja v čim večji meri prenesete v vaše delovno in zasebno življenja!

Vsebina E-izobraževanje

Razširi vse

Ostala izobraževanja eVZD

Novo

1. Kako uspešno pristopiti k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu

Začni z izobraževanjem

0% Obdelano
0/31 Korakov

Free
Obvladovanje in preprečevanje stresa v zvezi z delom in psihosocialnih tveganj

3. Obvladovanje in preprečevanje stresa v zvezi z delom in psihosocialnih tveganj

Začni z izobraževanjem

0% Obdelano
0/35 Korakov

4. Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu

Začni z izobraževanjem

0% Obdelano
0/0 Korakov


Scroll to Top