Video: Varstvo pri delu v gradbeništvu 1. del

Gradbeništvo je sektor z velikim tveganjem, vendar ne gre samo za varnost delavcev pred nevarnostmi, ampak tudi za njihovo zdravje.

O projektu

Strokovna podpora in svetovanja

Multidisciplinaren tim strokovnjakov s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije vam je na voljo za svetovanja in podporo v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji.