Izobraževalni posnetki konkretnih prilagoditev delovnih mest eVZD

sklepi-kosti-in-mišice

Oglejte si pet izobraževalnih video posnetkov konkretnih prilagoditev delovnih mest, zlasti starejšim zaposlenih od 45 let, iz petih najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnostih po številu nezgod pri delu. Izobraževalni posnetki sistematično prikazujejo proces od začetka do konca posamezne prilagoditve delovnega mesta.

Zaposlitveni center AVANTUS d.o.o.
V zaposlitvenem centru AVANTUS zaposlujejo invalide na zaščitenih delovnih mestih, specializirani so za pakiranje, etiketiranje, sestavljanje in druga pomožna dela. Delo je pogosto monotono, kar lahko vpliva na zmanjšano motivacijo, introvertiranost ter višjo stopnjo stresa pri zaposlenih. Z namenom zmanjševanja psihosocialnih obremenitev zaposlenih so tako v centru izvedli sklop delavnic s področja komunikacije, motivacije in obvladovanja stresa.

ELPRO LEPENIK & CO. d.o.o.
V podjetju ELPRO Lepenik & CO. d.o.o. so z namenom izboljšanja mikroklime na delovnem mestu metrologa uredili poseben prostor, v katerem lahko zaposleni opravljajo pisarniško delo in pri tem niso izpostavljeni neugodnim klimatskim razmeram v laboratoriju. Pri tem so poskrbeli za takšno pisarniško opremo, ki zmanjšuje ergonomska tveganja oziroma verjetnost razvoja kostno-mišičnih obolenj zaradi neustrezne drže pri delu za računalnikom.

VAMAR d.o.o.
V podjetju Vamar d.o.o. so kot glavna tveganja zaposlenih prepoznali vdihavanje zdravju nevarnih snovi in prisotnost alergenov. Izpostavljenost onesnaženemu zraku lahko ima več škodljivih učinkov, med njimi tudi bolezni dihal. Prav tako zaposleni doživljajo bremenitve spodnjega in zgornjega dela hrbtenice zaradi ročnega premeščanja bremen in prisilne drže. V podjetju so z nabavo nove opreme izboljšali pogoje varnosti in zdravja pri delu za več delovnih mest.

PRIMA BB d.o.o.
Ročno premeščanje bremen sodi med najpogostejša tveganja za varnost in zdravje pri delu, saj lahko privede do poškodb kostno-mišičnega sistema. Tudi v podjetju Prima BB d.o.o. so zaposleni veliko bremen premeščali ročno, vse dokler se niso odločili za prilagoditev delovnih mest.

ALUMAT d.o.o.
Neustrezni delovni pogoji sčasoma povzročijo številne zdravstvene težave, kot so: bolečine v vratu in hrbtenici, poslabšanje vida in drugo, zato so se v podjetju Alumat d.o.o. odločili za nakup nove delovne opreme za zaposlene, s katero so zmanjšali ergonomska tveganja posameznih delovnih mest.

Strokovna podpora in svetovanja

Multidisciplinaren tim strokovnjakov s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije vam je na voljo za svetovanja in podporo v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji.
Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.