Video: Varstvo pri delu v prometu 1. del

Tudi v dejavnosti promet in skladiščenje so nezgode pri delu pogost vzrok za bolniške odsotnosti.

O projektu

Strokovna podpora in svetovanja

Multidisciplinaren tim strokovnjakov s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije vam je na voljo za svetovanja in podporo v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji.