Učinkovito upravljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu je dobro za vse

adult-2449725_960_720

V sklopu projekta e-VZD bodo izvedene številne aktivnosti, katerih namen je ozaveščanje in usposabljanje delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu (VZD).

Učinkovito upravljanje VZD namreč vpliva tako na zdravje zaposlenih, kot uspešnost organizacije in delovanje širše družbe. Delodajalci bodo lahko svoja znanja s področja VZD nadgrajevali s pomočjo brezplačnih strokovno-informativnih gradiv in orodij, objavljenih v e-učilnici.

V sklopu e-učilnice bodo delodajalcem in strokovnim delavcem za VZD na voljo svetovanja in podpora v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v njihovih organizacijah, ki presegajo zakonske obveznosti. Prav tako bodo v izbranih organizacijah izvedene prilagoditve delovnih mest, zlasti starejšim od 45 let, s čimer bomo spreminjali in dopolnjevali delovna okolja z namenom, da bodo bolj prilagojena predvsem starajočim se zaposlenim, da bodo ti pripravljeni in sposobni delati dlje. Nekatere izmed konkretnih prilagoditev bomo prikazali v obliki izobraževalnih (video) posnetkov in jih objavili v e-učilnici.

Ves čas projekta bo potekala medijska kampanja, ki bo poleg ostalih projektnih aktivnosti prispevala k dvigu informiranosti, ozaveščenosti in usposobljenosti delodajalcev, zaposlenih, strokovnih delavcev za varnost pri delu ter širše splošne javnosti o področju varnosti in zdravja pri delu.

Strokovna podpora in svetovanja

Multidisciplinaren tim strokovnjakov s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije vam je na voljo za svetovanja in podporo v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji.
Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.