Sporočilo za javnost eVZD: Prilagoditve delovnih mest so plus za zaposlene in za delodajalce

evzd logo

Varnost, zdravje, delo je pomembno za vse in vedno

 

Fundacija Vzhod, Štajerska gospodarska zbornica in Združenje delodajalcev Slovenije so sredi leta 2019 pridobila sredstva za  izvajanje projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sodelujoči so se sicer kmalu po začetku izvajanja projekta znašli v korona situaciji, pa vendar nekaj mesecev pred zaključkom ugotavljajo, da je bil interes podjetij za sodelovanje velik in da bo projekt izvedel vse zadane naloge. Izkazuje se, da tako kot strokovnjaki in strokovnjakinje za varstvo in zdravje pri delu tudi delodajalci izpostavljajo varnost in zdravje na delovnem mestu kot izjemno pomembno prioriteto in da se zavedajo, da so zdravi in zadovoljni zaposleni temelj tudi za uspešnost. Zelo dobro se zavedajo, da je mogoče narediti še več, kot terja zakonodaja na tem področju, ki je v Sloveniji sicer zadovoljiva. Velikokrat za storiti korak več niti ni treba veliko truda in denarja, čeprav se prav denarne spodbude pokažejo kot zelo koristne in jih podjetja z veseljem uporabijo za izboljšanje delovnega okolja zaposlenih.

Na kaj vse je nujno biti pozoren pri razmišljanju o izboljšavah je na spletni strani projekta www.evzd.si zelo nazorno pokazano v promocijskih vsebinah iz petih dejavnosti, v katerih je problematika zdravja in varstva pri delu pereča, gledano po vzrokih bolniških odsotnosti. Ena od teh dejavnosti je tudi javna uprava in obramba, kjer je zaposlenih skoraj 50 tisoč ljudi, od tega več kot 50 % starejših od 45 let, veliko pisarniškega dela pa terja davek, kjer je, posebej pri starejših, veliko obolenj mišično-kostnega sistema. Izpostavljeno je tudi gradbeništvo, torej sektor, v katerem je zaradi izpostavljenosti nevarnostim in zahtevnim pogojem dela  veliko poškodb in obolenj. Tudi v dejavnosti promet in skladiščenje so nezgode pri delu pogost vzrok za nastanek bolezni mišično-kostnega sistema, pa vendar so spremembe, ki včasih pomenijo samo spremembo neke rutine in niti ne terja zelo veliko finančnih vložkov, mogoče. Predelovalna dejavnost je seveda zelo na udaru tudi zato, ker daje delo velikemu številu zaposlenih, žal beleži tudi veliko nezgod pri delu. Seveda so tudi tu spremembe mogoče, včasih že samo drugačna organizacija dela reši kakšno zagato. V dejavnosti trgovine pa se izkazuje stres, ki je posledica nujne vsakodnevne komunikacije s strankami, kot pogost dejavnik tveganja za zdravje zaposlenih.

Podjetja, ki so se prijavila na javni razpis in so dobila sredstva za prilagoditev konkretnih delovnih mest, so se izkazala kot primeri dobrih praks. V petih so bili narejeni video posnetki dela in prakse pred prilagoditvijo in po njej. V okviru projekta vzpostavljeni e-učilnici za področje varnosti in zdravja pri delu, ki predstavlja novost v slovenskem prostoru, so poleg ostalih vsebin predstavljene prilagoditve v petih podjetjih: v zaposlitvenem centru AVANTUS, ki zaposluje invalide, so z izvajanjem posebnih delavnic s področja komunikacije, motivacije in obvladovanja stresa pokazali, da se da narediti veliko. V podjetju Alumat so z nakupom nove delovne opreme zmanjšali ergonomska tveganja posameznih delovnih mest, v podjetju Prima BB pa z nakupom manjšega pripomočka razbremenili delovno mesto, kjer je bilo veliko ročnega premeščanja bremen, kar  je problem v mnogih podjetjih, saj posledično privede do poškodb kostno-mišičnega sistema. V podjetju Vamar so kot glavna tveganja zaposlenih prepoznali vdihavanje zdravju nevarnih snovi in prisotnost alergenov, z  nabavo nove opreme pa so bistveno izboljšali pogoje varnosti in zdravja pri delu za več delovnih mest. Kako zelo pomembno je tudi okolje in vplivi na zdravje zaposlenih so prepoznali tudi v podjetju ELPRO Lepenik & CO., kjer so z namenom izboljšanja mikroklime na delovnem mestu metrologa uredili poseben prostor, v katerem lahko zaposleni opravljajo pisarniško delo in pri tem niso izpostavljeni neugodnim klimatskim razmeram v laboratoriju. Vse prilagoditve si lahko pogledate na spletni strani projekta  oz. na podstrani e-učilnice, ki prinaša še mnoge druge vsebine. https://www.evzd.si/e-ucilnica/

Osnovni namen projekta, ki se bo zaključil maja letos, je dvigniti raven varnosti in zdravja pri delu v podjetjih, pri čemer bo posebna pozornost namenjena zaposlenim, starejšim od 45 let in delovnim mestom, ki sicer izpolnjujejo predpisane standarde, se pa da vedno storiti še več, kar je vedno tudi korak k boljšim pogojem dela, zdravju in počutju in seveda tudi motivaciji zaposlenih.

 

Dodatne informacije: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD.SI, Suzana Triplat, vodja projektov, gsm: 040 635 804, mail: info@fundacija-vzhod.si

 

Strokovna podpora in svetovanja

Multidisciplinaren tim strokovnjakov s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije vam je na voljo za svetovanja in podporo v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji.
Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.