Promet in skladiščenje – 2. del

Video-Transport-2

ALI STE VEDELI?
Nepravilno premeščanje bremen je eden izmed poglavitnih vzrokov za nastanek bolezni mišično-kostnega sistema v panogi promet in skladiščenje.

Na spodnji povezavi si oglejte posnetek in spoznajte osnovna pravila varnega ročnega premeščanja bremen.

Video: Varstvo pri delu v prometu 2. del

Strokovna podpora in svetovanja

Multidisciplinaren tim strokovnjakov s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije vam je na voljo za svetovanja in podporo v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji.
Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.