Podpora organizacijam pri prilagoditvi delovnih mest

entrepreneur-2326419_960_720

V prihodnjih tednih bomo objavili javno povabilo za podporo pri prilagoditvi delovnih mest v mikro in malih (do 50 zaposlenih) organizacijah, ki opravljajo dejavnosti v eni izmed petih najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnostih po številu nezgod pri delu. To so:

C – Predelovalne dejavnost,

G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil,

H – Promet in skladiščenje,

O – Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti,

F – Gradbeništvo.

V okviru javnega povabila bomo sofinancirali prilagoditev 60 konkretnih delovnih mest, zlasti za starejše od 45 let, v najmanj 15 organizacijah. Organizacije, ki bodo izpolnjevale pogoje, bodo pridobile sredstva za nakup ali prilagoditev opreme ter spremembo tehnologije, potrebne za prilagoditev delovnega mesta, svetovanje delodajalcem in delavcem s področja varnosti in zdravja pri delu ter usposabljanje delavcev za delo na prilagojenem delovnem mestu.

Strokovna podpora in svetovanja

Multidisciplinaren tim strokovnjakov s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije vam je na voljo za svetovanja in podporo v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji.
Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.