Najava javnega razpisa

Varnost pri delu starejših

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD.SI, ustanova, obvešča, da bo dne  20. 4. 2020 na spletni strani projekta e-VZD objavila JAVNI RAZPIS za zbiranje ponudb za podporo organizacijam pri pripravi akcijskega in finančnega načrta ter konkretni prilagoditvi delovnih mest.

Namen javnega razpisa za podporo organizacijam pri prilagoditvi delovnih bo prilagajanje delovnih mest posameznikom, v organizacijah, ki opravljajo dejavnosti v eni izmed petih najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnostih po številu nezgod pri delu[1].

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje stroškov prilagoditve.

Predmet javnega razpisa bo razdeljen v dva (2) sklopa, in sicer:

Sklop 1: Priprava akcijskega in finančnega načrta konkretne prilagoditve delovnih mest

Sklop 2: Konkretna prilagoditev delovnih mest

Izbran prijavitelj bo za prilagoditev posameznega delovnega mesta upravičen do sofinanciranja konkretne prilagoditve v višini največ do 5.000,00 EUR (z vključenim DDV).

Konkretna prilagoditev bo obsegala nakup opreme ali prilagoditev opreme ter spremembo tehnologije, potrebne za prilagoditev delovnega mesta, svetovanje delodajalcem in delavcem s področja varnosti in zdravja pri delu in usposabljanje delavcev za delo na prilagojenem delovnem mestu.

Javni razpis in razpisna dokumentacija bo objavljena na www.evzd.si.

 

[1] Kot izhaja iz Poročila o delu IRSD za leto 2016: C – Predelovalne dejavnost, G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, H – Promet in skladiščenje, O – Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti, F – Gradbeništvo.

Strokovna podpora in svetovanja

Multidisciplinaren tim strokovnjakov s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije vam je na voljo za svetovanja in podporo v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji.
Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.