E-učilnica

Dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju

Novo izobraževanje eVZD: Obvladovanje in preprečevanje stresa v zvezi z delom in psihosocialnih tveganj

V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s pojmom stres in kako se kaže v našem telesu ter kako obvladovati in preprečevati stres v zvezi z delom in psihosocialna tveganja. Želimo vam zanimiv proces učenja ter da nove informacije in znanja v čim večji meri prenesete v vaše delovno in zasebno življenje! Kliknite tukaj …

Novo izobraževanje eVZD: Obvladovanje in preprečevanje stresa v zvezi z delom in psihosocialnih tveganj Read More »

ohranjanje in krepitev dusevnega zdravja zaposlenih

Novo e-izobraževanje eVZD: Ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih

V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s področjem ohranjanja in krepitve duševnega zdravja na delovnem mestu. Izobraževanje smo razdelili na štiri poglavja: 1. Kaj je duševno zdravje? 2. Duševno zdravje v povezavi z delom 3. Promocija duševnega zdravja na delovnem mestu 4. Domače in tuje dobre prakse Želimo vam zanimiv proces učenja ter …

Novo e-izobraževanje eVZD: Ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih Read More »

Check-lista: zakonske obveznosti delodajalca na področju varnosti in zdravja pri delu

Pripravili smo kontrolni seznam, ki vam učinkovito in enostavno pomaga pri ugotavljanju ustreznosti vašega sistema VZD v podjetju. Seznam vsebuje vse nivoje posameznih področij. Prenesete ga tukaj: PRENESI Varnost in zdravje pri delu je življensko pomembno za izvajalce vseh del. Zato je VZD zakonsko opredeljen, da lahko ščiti in ohranja zdravje delavcev. Sestavljen je iz …

Check-lista: zakonske obveznosti delodajalca na področju varnosti in zdravja pri delu Read More »

Nabor-tujih-in-domačih-dobrih-praks-na-področju-prilagoditev-delovnih-mest-v-okviru-varnosti-in-zdravja-pri-delu

Nabor tujih in domačih dobrih praks na področju prilagoditev delovnih mest v okviru varnosti in zdravja pri delu

Varnost in zdravje pri delu je pomemben dejavnik vsakega podjetja. Čeprav so nekateri ukrepi zakonsko opredeljeni, je obveza vsakega podjetja, da svojim zaposlenim nudi varno in nemoteno delo. Vendar pa varno in zdravo delo v podjetju prinaša tudi nekatere druge posredne pozitivne učinke, ki vplivajo na organizacijo in kulturo v podjetju. Zato spodaj izpostavljamo nekaj domačih …

Nabor tujih in domačih dobrih praks na področju prilagoditev delovnih mest v okviru varnosti in zdravja pri delu Read More »