E-učilnica

Novo izobraževanje eVZD: Digitalizacija dela ter vpliv na varnost in zdravje pri delu

V pričujočem izobraževanju boste spoznavali kaj je digitalizacija, kako jo vpeljati v podjetje, kaj so z njo povezane prožne oblike dela, kakšna tveganja prinaša ter kdaj lahko deluje kot varovalni dejavnik. Spoznali boste tudi pojem digitalnih kompetenc ter dobre prakse iz podjetij, ki so digitalizacijo že sprejeli v svoje delovno okolje. V kolikor vas zanima: …

Novo izobraževanje eVZD: Digitalizacija dela ter vpliv na varnost in zdravje pri delu Read More »

Novo izobraževanje eVZD: Telesna vadba na delovnem mestu

V pričujočem izobraževanju boste izvedeli, kako promocija telesne vadbe na delovnem mestu vpliva na zaposlene ter spoznali načine, kako jo ustrezno in uspešno izvajati.  POGLAVJE: Značilnosti telesne dejavnosti Promocija telesne vadbe kot ukrep promocije zdravja na delovnem mestu Vloga delodajalca pri promociji telesne dejavnosti na delovnem mestu Ukrepi in vaje na delovnem mestu Želimo vam zanimiv …

Novo izobraževanje eVZD: Telesna vadba na delovnem mestu Read More »

Nabor-tujih-in-domačih-dobrih-praks-na-področju-prilagoditev-delovnih-mest-v-okviru-varnosti-in-zdravja-pri-delu

Novo izobraževanje eVZD: Preprečevanje z delom povezanih bolezni

V pričujočem izobraževanju boste spoznali najpogostejše z delom povezane bolezni, dejavnike tveganja, ki jih povzročajo ali spodbujajo ter načine preprečevanja omenjenih bolezni. POGLAVJE: Bolezni na delovnem mestu Dejavniki tveganja za razvoj z delom povezanih bolezni Preprečevanje z delom povezanih bolezni Primeri dobre prakse Želimo vam zanimiv proces učenja ter da nove informacije in znanja v čim …

Novo izobraževanje eVZD: Preprečevanje z delom povezanih bolezni Read More »

9. Prilagoditev delovnih mest starejšim zaposlenim

Novo izobraževanje eVZD: Prilagoditev delovnih mest starejšim zaposlenim

V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s področjem prilagajanja delovnih mest, predvsem za starejše zaposlene. Izobraževanje je razdeljeno na štiri poglavja: POGLAVJE: 1. Prilagoditve delovnih mest (starejšim) zaposlenim 2. Vloga delodajalcev na področju prilagajanja delovnih mest starejšim zaposlenim 3. Vrste prilagoditev dela 4. Primeri dobre prakse Želimo vam zanimiv proces učenja ter da nove …

Novo izobraževanje eVZD: Prilagoditev delovnih mest starejšim zaposlenim Read More »

aktivno-in-zdravo-staranje-danes

Novo izobraževanje eVZD: Promocija aktivnega in zdravega staranja na delovnem mestu

V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s pojmom aktivnega in zdravega staranja na delovnem mestu. Izobraževanje je razdeljeno na pet poglavij: POGLAVJE: 1. Aktivno in zdravo staranje 2. Aktivno in zdravo staranje v delovnem okolju 3. Varno in zdravo delovno okolje 4. Psihosocialni vidiki zdravja in dela v povezavi z aktivnim in zdravim staranjem …

Novo izobraževanje eVZD: Promocija aktivnega in zdravega staranja na delovnem mestu Read More »

Novo izobraževanje eVZD: Promocija zdrave prehrane na delovnem mestu

V pričujočem izobraževanju boste izvedeli, kako promocija zdrave prehrane na delovnem mestu vpliva na zaposlene ter spoznali načine, kako jo ustrezno in uspešno izvajati. Izobraževanje je razdeljeno na pet poglavij: POGLAVJE: 1. Promocija zdrave prehrane, kot ukrep promocije zdravja na delovnem mestu 2. Zdravstveno stanje na področju delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji< 3. Značilnosti zdravega prehranjevanja …

Novo izobraževanje eVZD: Promocija zdrave prehrane na delovnem mestu Read More »

Dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju

Novo izobraževanje eVZD: Dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju

V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s področjem organizacijske kulture ter kako jo spreminjati v smeri preventivnega ravnanja zaposlenih. Izobraževanje je razdeljeno na štiri poglavja: POGLAVJE: ZAKAJ DELOVATI PREVENTIVNO NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU? POGLAVJE: POŠKODBE IN NEZGODE NA DELOVNEM MESTU POGLAVJE: ORGANIZACIJSKA KULTURA OBLIKUJE VARNOSTNO KULTURO POGLAVJE: GRADNJA KULTURE PREVENTIVE Želimo …

Novo izobraževanje eVZD: Dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju Read More »

Nova in nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu

Novo izobraževanje eVZD: Nova in nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu

V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s pojmom novih in nastajajočih tveganj za varnost in zdravje pri delu. Izobraževanje je razdeljeno na pet poglavij: POGLAVJE: Kaj so novo nastajajoča tveganja? POGLAVJE: Nastajajoča psihosocialna tveganja POGLAVJE: IKT / Digitalizacija POGLAVJE: Biološka tveganja POGLAVJE: Zelena delovna mesta Želimo vam zanimiv proces učenja ter da nove …

Novo izobraževanje eVZD: Nova in nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu Read More »

Dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju

Novo izobraževanje eVZD: Obvladovanje in preprečevanje stresa v zvezi z delom in psihosocialnih tveganj

V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s pojmom stres in kako se kaže v našem telesu ter kako obvladovati in preprečevati stres v zvezi z delom in psihosocialna tveganja. Želimo vam zanimiv proces učenja ter da nove informacije in znanja v čim večji meri prenesete v vaše delovno in zasebno življenje! Kliknite tukaj …

Novo izobraževanje eVZD: Obvladovanje in preprečevanje stresa v zvezi z delom in psihosocialnih tveganj Read More »

Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.