Video: Varnost pri delu v predelovalnih dejavnostih 2. del

S katerimi ukrepi lahko delodajalec zmanjša možnosti za nastanek mišično-kostnih obolenj.