Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu

Preverite svoje znanje in rešite spodnji kviz. Pri vsakem vprašanju izberite en odgovor, ki je po vašem mnenju pravilen.

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.