Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu

Preverite svoje znanje in rešite spodnji kviz. Pri vsakem vprašanju izberite en odgovor, ki je po vašem mnenju pravilen.

Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.