Archives: E-izobraževanja

10. Preprečevanje z delom povezanih bolezni

10. Preprečevanje z delom povezanih bolezni

Pozdravljeni! V pričujočem izobraževanju boste spoznali najpogostejše z delom povezane bolezni, dejavnike tveganja, ki jih povzročajo ali spodbujajo ter načine preprečevanja omenjenih bolezni. Želimo vam zanimiv proces učenja ter da nove informacije in znanja v čim večji meri prenesete v vaše delovno in zasebno življenje!

9. Prilagoditev delovnih mest starejšim zaposlenim

9. Prilagoditev delovnih mest starejšim zaposlenim

Pozdravljeni! V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s področjem prilagajanja delovnih mest, predvsem za starejše zaposlene. Želimo vam zanimiv proces učenja ter da nove informacije in znanja v čim večji meri prenesete v vaše delovno in zasebno življenja!

8. Promocija aktivnega in zdravega staranja na delovnem mestu

Pozdravljeni! V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s pojmom aktivnega in zdravega staranja na delovnem mestu. Želimo vam zanimiv proces učenja ter da nove informacije in znanja v čim večji meri prenesete v vaše delovno in zasebno življenje!

7. Promocija zdrave prehrane na delovnem mestu

Pozdravljeni! V pričujočem izobraževanju boste izvedeli, kako promocija zdrave prehrane na delovnem mestu vpliva na zaposlene ter spoznali načine, kako jo ustrezno in uspešno izvajati. Želimo vam zanimiv proces učenja ter da nove informacije in znanja v čim večji meri prenesete v vaše delovno in zasebno življenje!

Dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju

6. Dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju

Pozdravljeni! V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s področjem organizacijske kulture ter kako jo spreminjati v smeri preventivnega ravnanja zaposlenih. Želimo vam zanimiv proces učenja ter da nove informacije in znanja v čim večji meri prenesete v vaše delovno in zasebno življenje!

5. Nova in nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu

V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s pojmom novih in nastajajočih tveganj za varnost in zdravje pri delu, vključujoč nastajajoča psihosocialna tveganja, digitalizacijo, biološka tveganja ter zelena delovna mesta.  Želimo vam zanimiv proces učenja ter da nove informacije in znanja v čim večji meri prenesete v vaše delovno in zasebno življenje!

3. Obvladovanje in preprečevanje stresa v zvezi z delom in psihosocialnih tveganj

V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s pojmom stres in kako se kaže v našem telesu ter kako obvladovati in preprečevati stres v zvezi z delom in psihosocialna tveganja. Želimo vam zanimiv proces učenja ter da nove informacije in znanja v čim večji meri prenesete v vaše delovno in zasebno življenje!

ohranjanje in krepitev dusevnega zdravja zaposlenih

2. Ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih

Pozdravljeni! V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s področjem ohranjanja in krepitve duševnega zdravja na delovnem mestu. Želimo vam zanimiv proces učenja ter da nove informacije in znanja v čim večji meri prenesete v vaše delovno in zasebno življenje!

1. Kako uspešno pristopiti k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu?

“Kako uspešno pristopiti k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu” je uvodno e-izobraževanje, v katerem se boste sesznanili s področjem varnosti in zdravja pri delu ter zakonskimi podlagami v Sloveniji. Prav tako bodo nanizani nekateri podatki, ki prikazujejo stanje v Sloveniji na omenjenem področju. Na kratko bodo predstavljena področja  varnostne kulture, promocije zdravja na delovnem …

1. Kako uspešno pristopiti k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu? Read More »

Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.