3.8 KOSTAK, komunalno in gradbeno podjetje, d.d..

Komunalno in gradbeno podjetje KOSTAK d.d je primer dobre prakse obvladovanja absentizma. Vizija podjetja je »postati strankam in okolju prijazno podjetje z ohranjanjem kakovostnih in zanesljivih storitev ter dolgoročnih poslovnih povezav in dobrih partnerskih odnosov«. Toda njihove raziskave zadnjih let so pokazale, da je podjetje v zdravstvenem absentizmu odstopalo od slovenskega in regionalnega povprečja, zaradi česar so se skupaj s pooblaščenim zdravnikom medicine dela, prometa in športa, lotili natančne analize vzrokov bolniške odsotnosti. Iz podjetja poročajo, da so se problema absentizma lotili s pozitivno naravnanimi aktivnostmi, kakor denimo redni zdravniški pregledi, razgovori s sodelavci, skrb za dvigovanje kakovosti delovnih pogojev in promoviranje zdravega načina življenja. Z namenom zniževanja absentizma so razvili sklop podpornih projektov:

  • vključitev v projekt za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje,
  • okrepitev komunikacijske aktivnosti z notranjo javnostjo,
  • uvedba rednih letnih razgovorov z zaposlenimi,
  • anketno merjenje socialne klime v podjetju,
  • sistematično spremljanje učinkov programov na področju varstva in zdravja pri delu,
  • uvedba psihološkega svetovanja,
  • organizacija brezplačnih rekreativnih programov.
Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.