2.2 Pomen sveta delavcev pri oblikovanju varnostne kulture

Člani sveta delavcev imajo možnost sodelovanja oziroma so seznanjeni s procesi odločanja v podjetju. Če se sveti delavcev zavedajo pomena varnostne kulture, so lahko pomembno gonilo in pomemben sprožitelj sprememb. Člani sveta delavcev so vezni člen med vodstvom, lastniki kapitala in delavci, ki lahko prispevajo odločilen pomik proti višji ravni varnosti, saj lahko:

  • sprožijo potrebe po intervencijah,
  • sprožijo potrebe po investicijah v ekološke in tehnološke pogoje,
  • sprožijo potrebo po preverjanju projektov,
  • sprožijo potrebo po oceni učinkovitosti in racionalnosti postavljenih proizvodnih ali tehnoloških procesov,
  • motivirajo vse sodelujoče za ohranjanje dobrega počutja.

(povzeto po Molan, 2012)

Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.