1.1 Opredelitev promocije zdravja na delovnem mestu

Zaposlitev posameznikom, poleg vira prihodka, daje tudi občutek vrednosti, socialne pripadnosti in vključenosti, zato ima velik vpliv na zdravje in blagostanje. Na delovnem mestu se tako zaposleni sreča s celim nizom dejavnikov (delovno okolje, organizacijska klima), ki imajo neposreden vpliv na zdravje, hkrati pa lahko vplivajo tudi na dejavnike izven delovnega mesta (življenjski slog). Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije je delovno okolje primerno tudi za krepitev zdravega življenjskega sloga in dvig zdravstvene pismenosti.

Promocija zdravja na delovnem mestu mora tako temeljiti na osnovnih načelih promocije zdravja, ki le-to definirajo kot proces, ki omogoča ljudem povečan nadzor nad različnimi dejavniki in tako izboljšano zdravje.

 

Promocija zdravja na delovnem mestu so torej sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem zaposlenim in se izvajajo za vse zaposlene pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih ter njihovega dobrega počutja.

Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.