E-učilnica eVZD

V e-učilnici so vam na voljo brezplačna e-izobraževanja iz aktualnih področij varnosti in zdravja pri delu, stalna strokovna podpora in svetovanja v zvezi z izvajanjem varnosti in zdravja pri delu ter uporabo e-učilnice in različna strokovno-informativna gradiva.

Izobraževanja

Zdravje pri delu starejših zaposlenih
Varnost pri delu starejših
Strokovno-informativna gradiva projekta
Varnost pri delu v delavnici

Svetovanja in strokovna podpora

V sklopu e-učilnice so vam na voljo svetovanja in strokovna podpora v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji, ki presegajo zakonske obveznosti Zakona o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1). Svetovanja izvajajo strokovnjaki s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.

Izjave podjetij

Primeri dobre prakse

V okviru projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) bomo s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi pripomogli.

Podjetja A

Število bolniških dni smo zmanjšali za 30%

Jože Novak, direktor

Podjetja A

Število bolniških dni smo zmanjšali za 30%

Jože Novak, direktor

Podjetja A

Število bolniških dni smo zmanjšali za 30%

Jože Novak, direktor

Scroll to Top